Van Khè Namilux

Mã số: PVANKHENAMILUX

Công suất tối đa: 4kg/ giờ
Áp suất đầu vào: 70 ~ 900 kPa
Áp suất đầu ra: 0 ~ 200 kPa
Màu sắc: Cam
Có ngắt gas tự động

Được chế tạo bằng công nghệ đúc áp lực tiên tiến
Trang thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuất đều đạt tiêu chuẩn của Nhật
Nguyên vật liệu chính phẩm
Dây chuyển sản xuất đạt chuẩn quốc tế
Có thể sử dụng cùng 1 lúc 2 bếp khò
Có độ bền cao, an toàn tuyệt đối