Gas PetroDana 12kg

Sản phẩm dành riêng thị trường Đà Nẵng

Bình gas 12kg.

Màu xanh.

Thương hiệu: PetroDana

Sản phẩm của Công Ty CP Năng Lượng Gas Miền Trung