Gas Gia Đình Hồng 12kg

Bình gas 12kg

Màu hồng

Sản phẩm dành riêng thị trường Đà Nẵng

Thương hiệu: Gia Đình Gas

Sản phẩm của công ty TNHH MTV khí đốt Gia Đình.

Thuộc tập đoàn Anpha Petro