Dây inox

Mã số: PDAYINOX

Loại linh kiện: Dây bọc bảo vệ dây dẫn gas
Loại bếp sừ dung: Cả bếp gas âm và bếp gas dương
Tính năng: Dây vỏ bọc inox dùng để bọc bảo vệ dây dẫn gas khỏi bị chuột cắn và tránh bị tác dụng động của môi trường xung quanh