Dây cao áp

Mã số: PDAYCAOAP

Loại linh kiện: dây dẫn gas
Loại bếp sừ dung: Bếp khè, Bếp Công nghiệp (Vẫn sử dung được cho các loại bếp âm và bếp dương)
Tính năng: Dây dẫn gas, chịu áp suất cao