X
Gas4.0 App
Đặt hàng online, giao hàng tận nơi
FREE - App Store and Google Play
Download appsSocial
Delivery time: 5am-22pm
Customer Call Center: 6am - 10pm
(Including Saturday, Sunday and Public Holidays)

(21 Sản phẩm)

Trà Tân Cương Tước Thiệt 100g

60,000 đ

Trà Tân Cương Tước Thiệt 200gram

120,000 đ

Trà Tân Cương Tước Thiệt - 500gram

300,000 đ

Trà Đinh Tân Cương Tiến Quan 100gram

100,000 đ

Trà Đinh Tân Cương Tiến Quan 500gram

500,000 đ

Trà Đinh Tân Cương Tiến Quan 200gram

200,000 đ

Trà Tân Cương Long Đình 100gram

45,000 đ

Trà Tân Cương Long Đình 200gram

90,000 đ

Trà Tân Cương Long Đình 500gram

225,000 đ

Trà Tân Cương Thượng Hạng TC1 100gram

30,000 đ

Trà Tân Cương Thượng Hạng TC1 200gram

60,000 đ

Trà Tân Cương Thượng Hạng TC1 - 500gram

150,000 đ

  • Xem thêm

Đặc sản vùng miền Best seller